Het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen ten behoeve van leerwerkbedrijven voor jongeren.

   
     Neem contact op: 06-24608708
Tap To Call
Detachering van arbeidskrachten: Het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen ten behoeve van leerwerkbedrijven voor jongeren.

Organisatie

Leids Inzet Collectief is opgericht door ex-profvoetballer Houssin Bezzai. Door het vele vrijwilligerswerk werd hij ook veel gevraagd als rolmodel voor jongeren. Dit heeft hij als professional kunnen doorzetten bij Sport United. Het werd tijd voor een vervolgstap en daarom heeft hij zijn eigen bedrijf opgezet Leids Inzet Collectief.

Lees verder 

Wat doen we

We bieden jongeren met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om bij opdrachtgevers aan het werk te gaan rekening houdend met de mogelijkheden die de jongeren aan werkgevers te kunnen bieden. Tevens worden er ook stageplekken aangeboden.

Lees Verder 

Voor wie

We bieden vooral arbeidsmarktprojecten voor jongeren met een arbeidsbeperking. Deze groep heeft moeite om zelf aan het werk te komen. Door het brede maatschappelijke netwerk van Leids Inzet Collectief wordt er gewerkt met opdrachtgevers die jongeren de ruimte bieden om te groeien in hun functie.

Lees verder 

Twitter

Nieuws

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Basis voor het wetsvoorstel zijn afspraken in het Regeerakkoord, het sociaal akkoord 2013 en de nadere uitwerking daarvan op hoofdlijnen zoals die zijn afgesproken in de Werkkamer, begrotingsafspraken 2014 en de afspraken tussen coalitie en de oppositiepartijen D66, CU en SGP.

Houssin Bezzai:

Werken met opdrachtgevers die jongeren de ruimte bieden om te groeien in hun functie. De groei die jongeren doormaken, daar ga ik voor!